ABCCARGO EXPRESS là công ty vận chuyển hàng hóa, quà biếu và chuyển tiền hợp pháp từ Mỹ về Việt Nam. Đặc biệt công ty có dịch vụ cung cấp vé máy bay và các tours du lịch. 

MỞ CỬA 7 NGÀY TRONG TUẦN:

-Thứ Hai đến thứ Sáu: 10:00AM to 6:00PM

- Thứ Bảy, Chủ Nhật:    11:00AM to 4:00PM

  CÁC ĐẠI LÝ LIÊN LẠC: 


Tại USA: ABC CARGO EXPRESS- SAN JOSE​ ​2633 Senter Rd, San Jose, CA 95111 Phone: (408) 599-7568 / Fax: (408) 599-7586 ​
Email:
info@abccargous.com
Website:
www.abccargous.com


 ABCCARGO EXPRESS- SACRAMENTO
6665 Stockton Blvd, Sacramento CA 95823

Phone: (916) 486-9688/ Fax: (916) 426-3122
Cell: (916) 936-9697_Phi Email: phi@abccargous.com** LỊCH TRÌNH CHUYẾN BAY TRONG TUẦN:
3 CHUYẾN/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ SÁU


     Our Location

C​ontact

* ABC CARGO EXPRESS Inc. IS NOT provide any service or shipping the weapons, prohibited items,  illegal drugs, illegal goods, tobacco or cashes.
* ABC CARGO EXPRESS Inc. has to cooperate with authorities and report all fraud activities about commodities and credit cards as requested.


* Công ty ABC CARGO EXPRESS KHÔNG cung cấp các dịch vụ và giao nhận các loại hàng nguy hiểm, vủ khí, ma túy, thuốc lá, tiền mặt.
* Công ty ABC CARGO EXPRESS sẽ phải hợp tác với cơ quan chức năng các hoạt động về hàng hóa, cũng như giao dịch thẻ tín dụng  bất hợp pháp, khi có yêu cầu.

SERVICE NOTES:

  Công ty nhận chuyển hàng hoá, quà biếu và tiền về Việt Nam.

 2633 Senter Rd San Jose CA 95111

            Phone: (408) 599-7568

​       Email:info@abccargous.com