ABCCARGO EXPRESS là công ty vận chuyển gửi hàng hóa, quà biếu và chuyển tiền hợp pháp từ Mỹ về Việt Nam.

MỞ CỬA 7 NGÀY TRONG TUẦN:

-Thứ Hai đến thứ Sáu: 10:00AM to 6:00PM
-Thứ Bảy, Chủ Nhật:    11:00AM to 4:00PM


                             LIÊN LẠC:

 
ABC CARGO EXPRESS- SAN JOSE
2633 Senter Rd, San Jose, CA 95111
Phone: (408) 599-7568
Fax: (408) 599-7586 ​

Email: info@abccargous.com Website: www.abccargous.com
** LỊCH TRÌNH CHUYẾN BAY TRONG TUẦN:
 4 CHUYẾN/TUẦN: 
THỨ HAI, THỨ BA,THỨ NĂM, THỨ SÁU

`

C​ontact

SERVICE NOTES:

* ABC CARGO EXPRESS Inc. IS NOT provide any service or shipping the weapons, prohibited items,  illegal drugs, illegal goods, tobacco or cashes.
* ABC CARGO EXPRESS Inc. has to cooperate with authorities and report all fraud activities about commodities and credit cards as requested.


* Công ty ABC CARGO EXPRESS KHÔNG cung cấp các dịch vụ và giao nhận các loại hàng nguy hiểm, vủ khí, ma túy, thuốc lá, tiền mặt.
* Công ty ABC CARGO EXPRESS sẽ phải hợp tác với cơ quan chức năng các hoạt động về hàng hóa, cũng như giao dịch thẻ tín dụng  bất hợp pháp, khi có yêu cầu.

     Our Location

 2633 Senter Rd San Jose CA 95111

            Phone: (408) 599-7568

​       Email:info@abccargous.com

Nhận chuyển hàng hóa, quà biếu & tiền từ Mỹ về Việt Nam